Türk Ticaret Kanunu Tasarısı aşağıdaki noktalarda kurumsal yönetim anlayışına katkıda bulunmuştur.
  1. SPK’nın düzenlemelerde tekel yetkisi
  2. Yönetim Kurulunun yönetim açıklaması
  3. Erişim hakkı
  4. Şirketler topluluğu
  5. Finansal raporlama standartları
  6. Denetim
  7. Yönetim Kurulu
  8. Genel Kurul
  9. Pay sahiplerinin korunması