Sermaye Piyasası Çalışma Grubu, Entegre Raporlama Çalışma Grubu, Aile Şirketleri Çalışma Grubu, Yönetim Kurulları Çalışma Grubu, Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Çalışma Grubu, Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu bulunmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan gruplara üyelerimiz katılarak faaliyetlerde bulunabilir.