Kurumsal Yönetim Raporu’nun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri referans alınarak hazırlanması önerilmektedir. Raporda uyulan ilkelerin ve uyulamaması durumundaki nedenlerin rapor formatında yer alması amaçlanmaktadır. Bu raporda yer alacak bilgilerin şirket ile ilgili uygulamaları doğru bir şekilde belirtmesi önemlidir; beyanların faaliyet raporuna ek olarak şirket internet sitesinde yer alması önerilen bir uygulamadır.