Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu isteyen her şirket alabilir. Ancak İMKB’de yer alan Kurumsal Yönetim Endeksi’nde sadece SPK’nın yetkilendirdiği Kurumsal Yönetim Derecelendirme şirketlerinden geçer not almış borsaya kote şirketler yer alabilir.